Szent Borbála est | Bánhidáért Érdemérem átadó ünnepség

Szent Borbála est | Bánhidáért Érdemérem átadó ünnepség

Több mint tíz éve hagyomány a Puskin Művelődési Házban a Tatabányai Fúvószenekar Borbála-napi hangversenye, amely kiegészül a Bánhidai Baráti Kör Egyesület és a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Bánhidáért érdemérem átadásával.
Ezzel az ünneppel az itt élők mindazon személyek életműve előtt kívánnak tisztelegni, akik sorsa összeforrt a bánhidai közösség mindennapjaival.
Az emlékérmet Szunyogh László képzőművész álmodta meg, s készítette el. A bronz plakett Bánhida címerét ábrázolja.

Az idei – jubileumi – Bánhidai Érdemérem elismerésre a Bánhida Baráti Kör Egyesület  Ablonczy Dánielnét javasolta.

Ő, aki kitalálta, aki elkezdte szervezni, társakat keresett, s talált ennek a szívből jövő gesztusnak a megvalósításához.
Ez a kezdeményezése is a lelkét, lényét átjáró hitből táplálkozott. A hitből, ami a számára a legfontosabb. Hit abban, hogy érdemes tenni, másokért, a közösségért. Azért, hogy az emberek csoportjából közösség legyen.
Hit, hogy a lehetetlenből lehetőséget tudunk kovácsolni, ha elég kitartók vagyunk és összefogunk.
1969 óta él Bánhidán. 1982-ben építették férjével, Danival, aki mindig a tenyerén hordozta Őt, a nagy családi fészket, s nevelték fel népes családjukat. Hat, nem akármilyen gyermeket adtak a világnak. Mind diplomás, jó szakember. Aki hallotta őket együtt zenélni, sosem felejti el. Példát adtak családi szeretetből, az összetartozás erejéről. Jelenleg 19 unoka boldog nagymamája
Ezzel az erővel fogta össze tanítványait is hosszú pedagógus pályafutása alatt, itt a városrészben is 19 éven át. Sok helybéli diák tanult tőle a tanórákon kívül is. Akkor is, ott is mindig azon gondolkozott, azon dolgozott, hogy még többet nyújthasson, lehetőségeket kutasson fel, tárja a gyerekek, munkatársak elé, hogy minél teljesebben kihasználhassák az adott időszak lehetőségeit.
Aztán képviselő lett. Nem azért, hogy tetszelegjen ezzel a címmel. Vállalásával újfent a környezetét akarta segíteni. Ha visszagondolunk mennyi minden történt Bánhidán az ő kezdeményezésére!  Sokat küzdött, hogy a Jókai iskola fennmaradjon, fejlődjön. Kezdeményezője volt a Bánhidai Bizsergető családi napnak, a bánhidai gyereknapnak, a Szépkorúak báljának. És nem csak kezdeményező. Sok munkát, szervező közreműködést, mások, társak hívását megnyerését is jelenti ez.
A Bánhidai Baráti Kör elnökeként éveken keresztül töretlen hittel szervezte, vezette az egyesületet, tartotta bennünk is a hitet, hogy érdemes másokért dolgozni, kiállni, tenni. Felépítette  a közösséget, ötleteivel, szervezőmunkájával segített, hogy a körzetért munkálkodni tudó lelkes, aktív baráti társasággá váljon.
Köszönjük ezt a tevékeny életet, ezt a lelkesedést, és kívánjuk, hogy még sok-sok éven át éljen köztünk, velünk.
További jó egészséget, hosszú életet kívánunk Kati néni!

A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben  dr. Sz. Nagy Lászlónak és Pruzsina Csabának adományozza a Bánhidáért Érdemérmet

Dr. Sz. Nagy László 1957-ben végezte el a Kertészeti Egyetemet, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. A nyugdíjba vonulása után 2011-ig a határon túl is tartott előadásokat. Tanított Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban.
Bánhidai lányt vett feleségül, ezért kötődik a mai napig is Bánhidához. Még 84 évesen is aktív, lelkes szakmai irányítója, a Puskin Művelődési Házban évenként megrendezésre kerülő borversenyeknek.
A Bánhidai Turul Kertbarát Kör tagjainak több mint 50 éve tart színvonalas előadásokat a szőlő termesztésével, a bor kezelésével kapcsolatban. Elméleti ismeretekkel és gyakorlati bemutatókkal segíti a kiskertek gazdáit. Tudományos ismereteiről beszámol, a nemesített szőlőfajtákból szaporító anyagot biztosít a Kertbarát Kör tagjainak.

Munkájának eddigi elismerései:

1975: Porpáczy Aladár emlék plakett
1984: Kocsi Pál emlék plakett
1988: Mathiász János emlék plakett MÉM kiváló munkáért
1999: Kosinszky Viktor emlékérem
2001: Szent István Egyetem Babérkoszorú ezüst fokozat
2003: Miniszteri Elismerő Oklevél
2009: Felsőoktatási elismerő oklevél
2012: Állami kitüntetés—A Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje

A szakmai tudás mellett példát kaptunk az általa közvetített emberi tartásból, kulturált viselkedésből.
Köszönjük a tanár úrnak, a hosszú, éveken át tartó önzetlen, szakmai munkáját, amivel kivívta elismerésünket, tiszteletünket.

Pruzsina Csaba a ’80-as évek második felében pezsdült fel Bánhida kulturális élete. Volt gy baráti társaság Pruzsina Csaba, Plaveczék, Nagyék, Lóckiék, Mudróckiék és még sokan mások,akik elhatározták,hogy újraszervezik Bánhida közösségét. Ennek a munkának állt az élére Pruzsina Csaba. Bejegyzés nélkül megalakult a Bánhida Barát Kör.
Összejöveteleket, bálokat, hagyományőrző rendezvényeket szerveztek. Az első nagyobb program 1986-ban a szüreti felvonulás volt. Bánhida lakossága összefogott. Szinte minden család előkereste régi szlovák népi viseletét, és megszervezték a felvonulást Bánhidán. Több lovaskocsi, hintó, kordé, valamint a süteményt, friss bort kínálók színes társulata volt végig az utcákon. Olyan sokan voltak hogy nem mindenkinek jutott hely a Puskinban az esti bálra. A munkához a Puskin Művelődési Ház, Pruzsina Rózsa vezetésével minden erkölcsi, és szakmai segítséget megadott. Egymásra találtak Bánhida lakosai. Ez a csapat akkoriban nem rendelkezett semmiféle közvetlen pénzügyi támogatással. A szükséges anyagi forrást a környező cégektől, és nem utolsó sorban a részt vevők vállalásaiból tudták előteremteni.
Újabb hatalmas tömeget mozgatott meg 1987-ben a Bánhidai Lakodalmas. Ehhez a régi fényképekről, az idősek segítségével varázsolták elő a századfordulón viselt fekete ruhás,nagy gombaliás és a ’30-as évek fehér ruhás szlovák menyasszonyi ruháit. A legkisebb részleteiben is ragaszkodtak az egykori szlovák hagyományokhoz.
A csapat társadalmi munkában részt vett a kertvárosi templom építésében is. Számtalan rendezvényt, bált szerveztek, összetartva ezzel Bánhida szlovák lakosságát. Film készült a bánhidai pékségről, ahol egykor sütötték a mindennapi kenyeret. Megörökítették a maga természetességével a szlovák farsangot. Film készült a Betlehemi játékokról, a tollfosztásról is.
A Baráti Kör feltárta az 1848-as szabadságharcban Bánhida szerepét.
Felállíttatták Tatabánya első ’48-as emlékművét. Dall’Asta Arnold sírkőkészítő faragta az emlékművet, Fieba József lelkész emlékoszlopát pedig Salló István erdélyi művész készítette el. Az avatás előtt a közösség hozta rendbe a szobor környezetét,majd igazán szép-Tatabányán első-1848-as ünnepségét szerveztek március 15-én, amikor még az országban nem volt nemzeti ünnep. Összességében –a közösségteremtésen túl- olyan értékek születtek akkor, a 80’as évek végén amelyek ma már megismételhetetlenek.
Köszönjük munkáját jó egészséget még aktív éveket kívánunk.

Az ünnepségen Ambrus Lajosné és Ötvös Ferencné szlovák népdalokat énekeltek, Vadász Gellért pedig szaxofonozott. A fúvószenekar koncertjét Soltész Kálmán vezényelte.

20171202_01