EU-s forrásból megújult a Puskin, következik a Széchenyi István Művelődési Ház felújítása

EU-s forrásból megújult a Puskin, következik a Széchenyi István Művelődési Ház felújítása

2021 februárjában az Agora Nonprofit Kft. – A Vértes Agorája égisze alatt működő városrészi művelődési házak közül kettő is fontos mérföldkőhöz érkezett. Bánhidán a Puskin Művelődési Házban véget ért, Felsőgallán a Széchenyi István Művelődési Házban pedig elkezdődik a széles körű, látványos megújulást jelentő korszerűsítési folyamat.

Az Agora Nonprofit Kft. munkatársai által, a Tatabányai Helyi Közösség akciócsoport tagjai közreműködésével kidolgozott Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán elnevezésű közösségi fejlesztési stratégia célkitűzése az, hogy a helyi közösségek aktív részvételével, tudatosságának fokozásával új lendületet kapjon a helyi közösségi-kulturális közélet.

A 750.000.000 Ft-os támogatás lehetőséget teremt a tatabányai közösségek által megálmodott programok megvalósítására, az azokat szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a közösségeknek otthont adó városrészi művelődési házak korszerűsítésére, tereik megújítására. Ez utóbbi beruházások összesen 223,5 millió forintból valósulnak meg. Az érintett létesítmények: Puskin Művelődési Ház (Bánhida), Széchenyi István Művelődési Ház (Felsőgalla), Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon, KPVDSZ Művelődési Ház (Újváros).

Elsőként Bánhidán készült el minden tervezett beruházás. A ’Puskin’ megújulva várja a nyitás pillanatát, s hogy a látogatók, illetve a házat rendszeresen használó alkotó-, hobbi- és egyéb közösségek birtokba vehessék az épületet, élvezzék annak kényelmét, esztétikumát.

A közösségi színtér meg- és felújítása mellett új bútorzat, valamint modern hang- és fénytechnika is szolgálja majd a rendezvényeket, a látogatói és használói igényeket.

Sámuel Botond, az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Tatabányai Helyi Közösség konzorcium elnöke az épületek és berendezéseik megújításán túl kiemelten fontosnak tartja, hogy a város kulturális életére fordítható összegből jelentős hányadot képvisel a pályázat nyújtotta forrás. Ennek köszönhetően olyan – helyben működő – szervezetek juthatnak támogatáshoz, s valósíthatják meg nagyobb szabású elképzeléseiket, amelyek eddig számottevően szerényebb költségvetésből gazdálkodhattak.

Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai igazgatója, aki egyszersmind a Tatabányai Helyi Közösség munkaszervezetének és a városrészi művelődési házak szakmai munkájának irányítója, a beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy már a fejlesztési stratégia megalkotásakor is az fogalmazódott meg, hogy a településrészi művelődési házak közösségi, közösségépítő- és befogadó funkciókat látnak el, s szolgálják azokat a hagyományos közösségeket, amelyek a városban működnek: nem a kultúraközvetítés, nem a rendezvények, nem az attrakciók a legfontosabbak, hanem az, hogy ezek a közösségek megfelelő körülményekre találjanak.

A folytatásban Felsőgalla közösségi színtere, a Széchenyi István Művelődési Ház újul meg. Az első szemle a kivitelező részéről megtörtént. Hamarosan kezdődnek a munkálatok, amelyek – a tervek szerint – még az év végén be is fejeződnek. Energetikai korszerűsítés, a nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, új bútorok és modern technikai eszközök teszik majd komfortosabbá a városrész kedvelt közösségi-kulturális létesítményét.

A nevezett stratégia a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva elnevezésű felhívásra született, s ennek keretében a helyi projektek támogatását az Európai Strukturális és Beruházási Alapok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.